här finns vi

Filmplats_GoteborgAngered-YES

Filmplats Göteborg Angered

Blå Stället Medialabb

Filmplats_Lidköping-YES

Filmplats Lidköping

Studiefrämjandet

Filmplats_Skara-YES

Filmplats Skövde

Nyeport - Möjligheternas hus

Filmplats_stenungsund-YES

Filmplats Stenungsund

RUM1 - Kulturhuset Fregatten

Filmplats_Åmål-YES

Filmplats Åmål

Young Innovation Hub Åmål

doc_voice-KVADRAT-CLEAN

Kriterier för minutfilm

 
 • Får vara max 1 minut
 • Ska ha ett klart och hörbart ljud
 • Ska innehålla stillbildsfoto eller/och film under minuten
 • Ska behandla temat Rättvisa och lika villkor
Våren 2020

Filmplats goes Documentary

Under våren 2020 fokuserar Filmplats på dokumentärfilm och temat Rättvisa och lika villkor. Du som deltagare skapar din egen dokumentära minutfilm (en kortfilm på 1 minut) som sedan ingår i Filmplats gemensamma filmverk. Du har chans via vårt gemensamma filmverk att få din film visad på filmfestival i Sverige och du kan bli uttagen till festivalvisning utomlands!

Vi ställer frågor och utforskar verkligheten genom dokumentärt filmberättande. Finns det lika rättigheter och möjligheter? Vems röst är det som hörs mest? Kan vi tro på det vi ser och hör? Kan vi påverka vår miljö?
Berätta om din egen eller någon annans verklighet. Skapa en dokumentär minutfilm med oss!

ENG:
Are there equal rights and opportunities? Whose voice is the most heard? Can we believe what we see and hear? Can we affect our environment? We ask questions and explore the reality through documentary storytelling.

Tell us about your own or someone else’s reality. Create a documentary minute film with us!

Vad får du som deltagare?

 • Workshops
 • Personlig handledning
 • Filmproduktion
 • Inspiration
 • Delaktighet i skapandet av gemensamt filmverk
 • Resor till regionala filmevent
 • Möten och samverkan med andra filmare
 • Utvecklas som filmare
 • Ett utvecklande sammanhang att delta i över längre tid

  Åldergräns är 13-25 år
  (Hen måste ha fyllt 13 år)
  På Filmplats Borås gäller 16-25 år.

Varför finns vi?

 • För att öka kunskapen kring praktiskt filmskapande
 • För att skapa ett kritiskt förhållningssätt till det som berättas 
 • Så du kan skapa något meningsfullt tillsammans med andra 
 • Uppmuntra till engagemang och öka intresset för demokrati och lika villkor
 • För att kunna göra sin röst hörd
 • Ta tillvara ungas kreativitet och hjälpa till med att hitta riktning i skapandet
 • Koppla samman kreativa ungdomar och bygga nätverk
 • Inspirera till nya möten och utveckling
 • Minska avståndet mellan unga och vuxna