Your voice matters – Act now!

skapa dokumentär minutfilm
med oss

Chans till filmvisning på festivaler

doc_voice-KVADRAT-CLEAN
din plats är en filmplats

här finns vi

Filmplats Alingsås

Arena Elva

Filmplats Borås

Brygghuset

Filmplats_GoteborgAngered-YES

Filmplats Göteborg Angered

Blå Stället Medialabb

Filmplats_Lidköping-YES

Filmplats Lidköping

Studiefrämjandet

Filmplats Skara

Stureplan - Ungdomens hus

Filmplats Stenungsund

RUM1 - Kulturhuset Fregatten

Filmplats_Åmål-YES

Filmplats Åmål

Young Innovation Hub Åmål

Vad får du

  • Workshops
  • Filmproduktion
  • Inspiration
  • Personlig handledning
  • Delaktighet i skapandet av gemensamma filmverk 
  • Resor till regionala filmevent
  • Möten och samverkan med andra filmare (13-25 år) oavsett tidigare erfarenhet
  • Ett utvecklande sammanhang att delta i över längre tid
press

filmplats i media

din röst - din film

kommande workshops

Alingsås

1/2   Kick-off Frilagret 
6/2   Workshop
13/2  Workshop
27/2  Gästworkshop (prel)
12/3  Workshop
19/3  Workshop
2/4   Workshop
16/4  Workshop
24/4  Frame filmfestival
25/4  Frame filmfestival
7/5   Coachworkshop
14/5  Workshop

Borås

1/2  Kick-off Frilagret
4/2  Workshop
25/2 Gästworkshop (prel)
10/3 Workshop
17/3 Workshop
31/3 Workshop
14/4 Workshop
24/4 Frame filmfestival
25/4 Frame filmfestival
28/4 Coachworkshop
12/5 Workshop

göteborg angered

22/1 Informationsmöte (prel)
1/2  Kick-off Frilagret  Gbg
4/2  Workshop
18/2 Workshop
3/3  Workshop
10/3
Gästworkshop (prel)
24/3 Workshop
7/4  Workshop
21/4 Coachworkshop
24/4 Frame filmfestival
25/4 Frame filmfestival 
5/5  Workshop

lidköping

1/2  Kick-off 
4/2  Workshop
25/2 Gästworkshop(p)
10/3 Workshop
17/3 Workshop
31/3 Workshop
14/4 Workshop
24/4 Frame filmfest.
25/4 Frame filmfest.
28/4 Coachworkshop
12/5 Workshop

skara

1/2  Kick-off
6/2  Workshop
20/2 Workshop
5/3  Gästworkshop(p)
12/3 Workshop
19/3 Workshop
2/4  Workshop
16/4 Workshop
24/4 Frame filmfest.
25/4 Frame filmfest.
7/5  Coachworkshop
14/5 Workshop

Stenungsund

1/2  Kick-off
3/2  Workshop
17/2 Workshop
24/2 Workshop
9/3  Gästworkshop(p)
30/3 Workshop
6/4  Coachworkshop
20/4 Workshop
24/4 Frame filmfest.
25/4 Frame filmfest.
4/5  Workshop

åmål

1/2  Kick-off
4/2  Workshop
18/2 Workshop
25/2 Workshop
10/3 Gästworkshop(p)
24/3 Workshop
7/4  Workshop
21/4 Coachworkshop
24/4 Frame filmfest.
25/4 Frame filmfest.
5/5 Workshop