Filmplats Stenungsund

Hösten 2020

Måndag/monday 17:00-19:30

7/9 Workshop
14/9 Webbworkshop 
21/9 Workshop
28/9 Workshop
3/10 Inspelning (lördag)
12/10 Workshop
26/10 Gästworkshop
9/11 Workshop
23/11 Coachworkshop

22/11 Pitch för jury (uttagning sker i november)

RUM1 Kulturhuset Fregatten

Adress: RUM1 Kulturhuset Fregatten, Fregatten 1, 444 30 Stenungsund

Handledare: Martin Sjögren & Mattias Jonsson
Martin Mobil: 0725-62 53 49
Mail: martinsjogren79@gmail.com

Kontakt Fregatten: Kenia Ytterman
Mail:
kenia.ytterman@stenungsund.se

Filmplats deltagarcoacher: Ida Wenell, Emmy Christensen
Mentor: Kinan Alkawarit