Filmplats Lidköping

Filmplats_Lidköping-YES

VÅREN 2021

Tisdag/tuesday 17:00-20:00

Återstående träffar:

8/6  Workshop Förberedelse
12/6  Filminspelning kl.10-17
15/6 Workshop Redigering


Studiefrämjandet

Studiefrämjandet, Kållandsgatan 20, 531 30 Lidköping
Kontakt: Conny Larsson
Mail: conny.larsson@studieframjandet.se
Tfn: 0510-779046. Dagtid måndag-torsdag.

Ålder: 13-30 år
Handledare: Daniel Ström

ANMÄLAN TILL VÅREN 2021
Anmälan görs 
till Conny Larsson via e-post eller telefon.
E-post: conny.larsson@studieframjandet.se
Vid anmälan uppge följande;
– Ort/Filmplats
– Namn
– Adress
– Personnummer
– Telefonnummer & E-post

PROGRAM i lidköping våren 2021 – Från Manus till färdigfilm

Under våren 2021 får deltagarna pröva allt i från manus till färdigfilm! Vi kommer vid varje workshop att fokusera på en specifik del så som; manus, skådespeleri, kamerahantering och ljus, ljudhantering, redigering och klippning. Dessutom skapar vi en film tillsammans och har en gemensam filminspelning lördagen den
5 juni Kl. 10.00-17.00.

Om handledaren:

Daniel Ström är fotograf och filmare med flera års erfarenhet av professionella film – & TV-produktioner.