Filmplats Lidköping

spring 2020

Tisdag/tuesday 17-19.30

1/2  Kick-off 
4/2  Workshop
25/2 Workshop
10/3 Workshop
17/3 Gästworkshop
31/3 Workshop
14/4 Workshop
24/4 Frame filmfest.
25/4 Frame filmfest.
28/4 Coachworkshop
12/5 Workshop

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet, Kållandsgatan 20, 531 30 Lidköping

Handledare: Andreas Hansen 
Tfn: 0735-44 91 11
Mail: andreas.hansen@studieframjandet.se 

Filmplats deltagarcoacher: Aramazt Sarkissian, Maj Boman