Filmplats Skövde

Filmplats_Skara-YES

Våren 2021

måndag/monday 17:00-20:00

19/4 Workshop Manus (digital)
26/4 Workshop Manus (digital)
3/5 Workshop Skådespeleri
10/5  Workshop Kamera & Ljus
17/5 Workshop Ljud
31/5 Workshop Redigering
5/6 Workshop Förberedelser
12/6 Filminspelning (lörd)
14/6 Workshop Redigering

nyeport - möjligheternas hus

Adress: John G. Grönvalls plats 1, 541 36 Skövde
Nyeport – telefon Café: 0500-498962

Ålder: 13-30 år
Handledare: Andreas Hansen

ANMÄLAN TILL VÅREN 2021
Anmälan till vårens program 2021 görs via mejl till Conny Larsson.
E-post: conny.larsson@studieframjandet.se
Vid anmälan uppge följande;
– Filmplats/Ort
– Namn
– Adress
– Personnummer
– Telefonnummer

program våren 2021 - från manus till färdig film

Under våren 2021 får deltagarna pröva allt i från manus till färdigfilm! Vi kommer vid varje workshop att fokusera på en specifik del så som; manus, skådespeleri, kamerahantering och ljus, ljudhantering, redigering och klippning. Dessutom skapar vi en film tillsammans och har en gemensam filminspelning lördagen den
5 juni Kl. 10.00-17.00.

Filmplats deltagarcoach/mentor: Agnes Nywertz