Filmplats Skara

spring 2020

Torsdag/thursday 17-19:30

5/3  Workshop
12/3 Workshop
19/3 Workshop
2/4  Workshop
16/4 Workshop*
23/4 Gästworkshop*
24/4 Frame filmfest.
25/4 Frame filmfest.
7/5  Coachworkshop
14/5 Workshop
*= Preliminärt datum

Stureplan – Ungdomens hus

Adress: Östra Kungshusgatan 3, 533 30 Skara

Handledare: Andreas Hansen
Mobil: 0735-44 91 11
Mail: andreas.hansen@studieframjandet.se