Filmplats Göteborg Angered

Filmplats_GoteborgAngered-YES

hösten 2020

Torsdag/Thursday 17:00-19:30

10/9 Workshop
14/9 Webbworkshop
17/9 Workshop
4/10 Inspelning
15/10 Workshop
29/10 Gästworkshop
12/11 Workshop
26/11 Coachworkshop
3/12 Workshop

Pitch för jury – datum i november ej satt ännu.

Blå stället angered

Adress: Angereds torg 13, 424 65 Angered

Handledare: Martin Sjögren & Mattias Jonsson
Mail: martinsjogren79@gmail.com
Mobil: 0725-62 53 49  

Kontakt Blå Stället: Rickard Olsson
Mobil: 0707-80 10 12
Mail: rickard.olsson@angered.goteborg.se

Filmplats deltagarcoacher: Nina Muossa & Zakariye Jama