Alingsås

HÖSTen 2022

Plats: Studiefrämjandet Alingsås

Söndagar: 12:30 – 15:30

Vi gör kortfilm tillsammans!

 

STUDIEFRÄMJANDET - KOLAVÄGEN 1

Adress: Studiefrämjandet, Kolavägen 1, 441 55 Alingsås
Mail Studiefrämjandet: yeni.karlsson@studieframjandet.se

Ålder: 13-25 år

Handledare: Christian Zetterberg
Tfn: 0704-08 21 81
Mail: christian@kulturungdom.se

Filmplats deltagarcoach: Tova Figas
Filmplats mentorer: Noah Drottz Hägglund 

Om program för 2022

Under året ska kortare spelfilmer skapas med fokus på olika genrer (t.ex. coming of age, skräck, drama, äventyr, action). Enklare, kortare filmer/scener utifrån deltagarnas egna idéer med målet att visas på filmfestival. 
Gruppen blir uppdelad i 2 mindre grupper där varje grupp utvecklar varsin kortfilm och där grupperna sen agerar team och skådespelare åt varandras filmer. Målet är alltså två kortare filmer på våren och två på hösten. 

Filmerna ska ha målet att nå filmfestival men också vara ett tillfälle för deltagarna att testa sina kunskaper genom flera olika inspelningar och olika typer av film.