filmplats Alingsås

Hösten 2020

Torsdag/Thursday 17:30-20:00

27/8 Webbworkshop
24/9 Workshop
8/10 Workshop
24/10 Inspelning
5/11 Workshop 
12/11 Pitch workshop
19/11 Coachworkshop
3/12 Workshop

Pitch för jury – datum i november ej satt ännu.

 

arena elva

Adress: Arena Elva, Rektorsgatan 11, 441 55 Alingsås

Handledare: Christian Zetterberg
Tfn: 0704-08 21 81
Mail: christian@kulturungdom.se

Kontakt Arena Elva: Hannes Norrby
Mobil: 0730-46 13 90
Mail: hannes.norrby@alingsas.se

Filmplats deltagarcoacher: Germantas Rimdeika, Kajsa Lidin, Tova Figas