Alingsås

HÖSTen 2022

Plats: Studiefrämjandet Alingsås

Söndagar: 12:30 – 15:30

Vi gör kortfilm tillsammans!

 • Lördag 3 september 09:00 – 15:00
 • Lördag 17 september FRAME i Göteborg
 • Söndag 25 september 12:30 – 15:30
 • Söndag 9 Oktober 12:30
  Teknik och Team- workshop, förproduktion och Casting. 
 • Lördag/söndag 15-16 Okt
  INSPELNING
 • Sön 30 Okt Klippning
 • Sön 13 nov
 • Sön 27 nov

 

 

STUDIEFRÄMJANDET - KOLAVÄGEN 1

Adress: Studiefrämjandet, Kolavägen 1, 441 55 Alingsås
Mail Studiefrämjandet: yeni.karlsson@studieframjandet.se

Ålder: 13-25 år

Handledare: Christian Zetterberg
Tfn: 0704-08 21 81
Mail: christian@kulturungdom.se

Filmplats deltagarcoach: Tova Figas

Om program för 2022

Under året ska kortare spelfilmer skapas med fokus på olika genrer (t.ex. coming of age, skräck, drama, äventyr, action). Enklare, kortare filmer/scener utifrån deltagarnas egna idéer med målet att visas på filmfestival. 
Gruppen blir uppdelad i 2 mindre grupper där varje grupp utvecklar varsin kortfilm och där grupperna sen agerar team och skådespelare åt varandras filmer. Målet är alltså två kortare filmer på våren och två på hösten. 

Filmerna ska ha målet att nå filmfestival men också vara ett tillfälle för deltagarna att testa sina kunskaper genom flera olika inspelningar och olika typer av film.