filmplats Alingsås

Alingsås

hösten 2021

söndag/sunday 13:30 – 15:30
(+ två lördagar)

OBS! NYA DATUM:

29/8 – Start! (Manus)
4-5/9 – NooMarathon

3/10 – Genrefilm
17/10 – Förproduktion.
31/10 – Förproduktion/SFX
6-6/11 – Inspelning
19-20/11 – Festival
28/11 – Efterproduktion.

12/12 – Avslutning & visning

 

 

 

STUDIEFRÄMJANDET - KOLAVÄGEN 1

Adress: Studiefrämjandet, Kolavägen 1, 441 55 Alingsås
Mail Studiefrämjandet: yeni.karlsson@studieframjandet.se

Ålder: 13-25 år

Handledare: Christian Zetterberg
Tfn: 0704-08 21 81
Mail: christian@kulturungdom.se

Filmplats deltagarcoach: Tova Figas
Filmplats mentorer: Noah Drottz Hägglund 

Om program för 2021

Under året ska kortare spelfilmer skapas med fokus på olika genrer (t.ex. coming of age, skräck, drama, äventyr, action). Enklare, kortare filmer/scener utifrån deltagarnas egna idéer med målet att visas på filmfestival. 
Gruppen blir uppdelad i 2 mindre grupper där varje grupp utvecklar varsin kortfilm och där grupperna sen agerar team och skådespelare åt varandras filmer. Målet är alltså två kortare filmer på våren och två på hösten. 

Filmerna ska ha målet att nå filmfestival men också vara ett tillfälle för deltagarna att testa sina kunskaper genom flera olika inspelningar och olika typer av film. 

Utöver detta är tanken att tävla i Noomaraton www.noomaraton.se i september samt en nattinspelning workshop (rökmaskin, ljus och specialeffekter i mörker)
 
OBS! Programstart kan flyttas fram pga.Covid-19