filmplats Åmål

våren 2021


Tyvärr kommer ingen Filmplats -verksamhet att ske i Åmål under 2021.

 

ABF:S KULTURHUS I ÅMÅL

Adress: Västra Bangatan 4, 662 34 Åmål
Kontakt ABF: Rasmus Dannberg
Tfn: 010 722 01 13
Mail: rasmus.dannberg@abf.se  

Handledare: Erik Lundin 
Mail: Erik.l@kulturungdom.se

Hösten 2020

TISDAG/TUESDAY 16.30-19.00

8/9 Workshop
14/9 Webbworkshop 
15/9 Workshop
13/10 Workshop
18/10 Inspelning (söndag)
27/10 Gästworkshop
10/11 Workshop
22/11 Pitch för jury 
24/11 Coachworkshop
8/12 Workshop

Filmplats deltagarcoacher: Jonna Mattsson
Filmplats Mentor: Isac Fridlund