filmplats Åmål

Hösten 2020

Tisdag/tuesday 16.30-19.00

8/9 Workshop
14/9 Webbworkshop 
15/9 Workshop
13/10 Workshop
18/10 Inspelning (söndag)
27/10 Gästworkshop
10/11 Workshop
24/11 Coachworkshop
8/12 Workshop

22/11 Pitch för jury 

(uttagning till pitch görs i november

 

 

ABF:S KULTURHUS I ÅMÅL


Adress: Västra Bangatan 4, 662 34 Åmål

Handledare: Erik Lundin
Mail: Erik.l@kulturungdom.se

Kontakt ABF: Rasmus Dannberg
Tfn: 010 722 01 13
Mail: rasmus.dannberg@abf.se  

Filmplats deltagarcoacher: Jonna Mattsson
Filmplats Mentor: Isac Fridlund