filmplats Åmål

våren 2022


Tyvärr kommer ingen Filmplats-verksamhet att ske i Åmål under 2022.


 

ABF:S KULTURHUS I ÅMÅL

Adress: Västra Bangatan 4, 662 34 Åmål
Kontakt ABF: Rasmus Dannberg
Tfn: 010 722 01 13
Mail: rasmus.dannberg@abf.se  

Handledare: Erik Lundin 
Mail: Erik.l@kulturungdom.se