filmplats coachprogram

filmplats coacher

Under våren 2020 startar Filmplats coachprogram. Två stycken deltagare från varje Filmplats blir då coacher som hjälper till med enklare uppgifter. Coacherna får extra utbildning t.ex. genom en egen utbildningsdag och får även en särskild handledning under hela programmet av Erik Lundin som är ansvarig för Filmplats coachprogram. Coacherna planerar och håller tillsammans en egen workshop i slutet av vårens program. Filmplats handledare är inte på plats när coacherna håller sin workshop utan det är den lokale samordnaren/handledaren som finns på plats vid denna workshop. 

Varför coacher på Filmplats?
Vi vill ge några deltagare extra utbildning samt erfarenhet av att coacha andra för att öka kompetensen och möjligheterna både för deltagaren och för Filmplatsen.

En ökad lokal kompetens kring film och coachning bland unga kan både vara inspirerande och en möjlighet för Filmplatsen i framtiden.   

Följande ingår i programmet:

 • Coachen är deltagare som alla andra med gratis workshops
 • Coachen får ett skriftligt intyg/vitsord om sitt arbete 
 • Coachen får en utbildningsdag i Göteborg 
 • Coachen har en garanterad plats till alla event (som alltid har ett begränsat antal platser). Anmälan krävs
 • Coachen får handledning av Erik Lundin som är ansvarig för Filmplats coachprogram
 • Vi undersöker möjligheten till att skapa en workshop utformad utifrån coachernas önskemål
 • Vi undersöker möjligheten till ett mindre arvode (valfritt om en vill ha), men eftersom programmet är under uppbyggnad är det inget vi kan garantera.

Vad gör Filmplats coacher
Du hjälper till med bl.a.

 • Filmplats Instagram – coacherna turas om att ta ett foto/filma till Filmplats Instagram
 • Skicka påminnelse – coacherna turas om att att skicka en påminnelse om kommande workshop 
 • Hjälpa till med enklare sysslor under workshop vid behov
 • Coachen planerar och håller en workshop tillsammans med ytterligare en Filmplats-coach på sin Filmplats. Den lokala handledaren är med under workshopen. 
 • Coachen får extra utbildning och bjuds in till filmevent


VILL DU HA HANDLEDNING? 
 
ansvarig för coachprogrammet: handledare ERIK LUNDIN 
erik.l@kulturungdom.se