Åmål

Nya datum kommer snart. Välkommen med din anmälan!

Filmplats Åmål

I workshops och produktion under Filmplats tak möts filmintresserade för att lära sig mer och hitta nya vägar framåt under en längre tid. Både du som är erfaren filmare och du med nyväckt intresse av exempelvis manus, regi, foto, klippning eller skådespeleri kan delta.

Inriktning: Filmiskt berättande och praktiska övningar, individuellt och i grupp

Ledare: Erik Lundin, skådespelare, manusförfattare och regissör

Kostnad: Kostnadsfritt

Hur funkar det? Filmplats Åmål är en plattform för ungt filmskapande. Träffarna hålls primärt på YIH Åmål. Du som anmäler dig till workshopserien ansluter dig till Filmplats Åmåls deltagarteam, med möjlighet att delta i aktiviteter och produktioner under hela projekttiden 2018-2020 och även därefter.

Vem: Alla är välkomna, oavsett erfarenhetsnivå. Verksamheten anpassas efter deltagarna. Det går fint att ansluta sig när som helst, men var med på samtliga tillfällen för maximal utdelning. Nuvarande deltagare är i åldrarna 14-29 år.

2019 kommer bjuda ca 15 träffar och delaktighet i skapandet av ett större filmverk. Mer info kommer.
Info och kommande workshops och träffar läggs ut via Filmplats facebooksida >>

Frågor och anmälan: Kontakta Nomi Szpiro Eriksen på nomi@kulturungdom.se eller 0704-41 33 27

Mötesplats
I Åmål är Young Innovation Hub Åmål huvudsaklig mötesplats och ABF:s Kulturhus finns att tillgå. Engagerad personal ger goda förutsättningar för att bygga upp en ny plattform för filmskapande. Här finns bland annat:

  • Ljudstudio (ABF)
  • Redigeringsstation (ABF)
  • Varierade lokaler för filminspelning
  • Stort visningsrum (ABF)
  • Lokal personal som kan vara behjälplig mellan Filmplats träffar (YIH)

Adress
Young Innovation Hub Åmål: Kyrkogatan 11.

Young Innovation Hub Åmåls hemsida >>
Young Innovation Hub Åmål på Facebook >>
ABF:s kulturhus i Åmål på Facebook >>